CÁC MỤC THÔNG TINCẤP PHÉP LƯU HÀNH XE

Thủ tục cấp giấy phép lưu hành xe quá khổ, quá tải

 Thủ tục tiếp nhận, trả kết quả cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép lưu hành hoàn thiện hồ sơ theo Quy định tại Thông tư 46/2015/TT-BGTVT và nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Khu Quản lý đường bộ III (Số 16 Lý Tự Trọng-quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) hoặc gửi trực tuyến hồ sơ vào địa chỉ email: gplhkhuqldbiii@gmail.com

Bước 2: Chuyên viên bộ phận cấp phép một cửa Khu Quản lý đường bộ III (thuộc Phòng Thanh tra-An toàn) kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các loại giấy tờ trong hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ theo Quy định tại Thông tư 46/2015/TT-BGTVT và các văn bản hướng dẫn.

- Lập giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.

- Chuyển hồ sơ cho Chuyên viên bộ phận cấp phép một cửa (thuộc Phòng Tổ chức-Hành chính) lấy số công văn đến và trình lãnh đạo Khu Quản lý đường bộ III phê duyệt.

Bước 3: Chuyên viên bộ phận cấp phép một cửa Khu Quản lý đường bộ III (thuộc Phòng Thanh tra-An toàn) thẩm định hồ sơ, đối chiếu tình trạng cầu đường. Nếu đủ điều kiện cấp phép thì dự thảo Giấy phép, hoặc nếu chưa đủ điều kiện cấp phép thì soạn văn bản trả lời trình Lãnh đạo Phòng Thanh tra- An toàn soát xét.

Bước 4: Chuyên viên bộ phận cấp phép một cửa Khu Quản lý đường bộ III (thuộc Phòng Thanh tra-An toàn) trình Lãnh đạo Phòng ký duyệt và Lãnh đạo Khu ký cấp phép hoặc văn bản trả lời.

Bước 5: Chuyên viên bộ phận cấp phép một cửa (thuộc Phòng Thanh tra-An toàn) giao giấy phép hoặc văn bản trả lời cho Chuyên viên bộ phận cấp phép một cửa (thuộc Phòng Tổ chức-Hành chính).

Bước 6: Chuyên viên bộ phận cấp phép một cửa (thuộc Phòng Tổ chức-Hành chính) giao giấy phép hoặc văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp phép Khu Quản lý đường bộ III hoặc qua hệ thống bưu chính.

Trả kết quả: tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp phép Khu Quản lý đường bộ III (Số 16 Lý Tự Trọng-quận Hải Châu, TP Đà Nẵng);  

2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chính

3. Thành phần hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ gồm:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép lưu hành xe bánh xích theo mẫu số 01 và 02; Đơn đề nghị lưu hành xe quá tải, quá khổ, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng phải kèm sơ đồ xe ghi đầy đủ, chính xác các kích thước bao ngoài (nếu xe chở hàng phải ghi đầy đủ, chính xác các kích thước bao ngoài khi đã xếp hàng hóa lên xe hoặc lên rơ moóc, sơ mi rơ moóc: chiều cao, chiều rộng, chiều dài), khoảng cách các trục xe, chiều dài đuôi xe. Đơn đề nghị cấp Giấy phép lưu hành là bản chính, rõ ràng, đầy đủ, không được tẩy xóa;

b) Bản sao Giấy đăng ký xe hoặc Giấy đăng ký tạm thời đối với phương tiện mới nhận;

c) Bản sao Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; bản sao tính năng kỹ thuật của xe đối với phương tiện mới nhận (do nhà sản xuất gửi kèm theo xe);

d) Phương án vận chuyển đối với trường hợp phải khảo sát đường bộ (nếu có), gồm các nội dung sau: thông tin về tuyến đường vận chuyển; thông tin về phương tiện vận chuyển; thông tin hàng hóa chuyên chở có xác nhận của chủ hàng, gồm các thông số kích thước về chiều dài, chiều rộng và chiều cao (D x R x C) mét; khối lượng, hình ảnh (nếu có); hợp đồng vận chuyển hoặc văn bản chỉ định đơn vị vận chuyển của chủ hàng hoặc đơn vị thuê vận chuyển.

- Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết

- Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

- Trường hợp phải khảo sát đường bộ để quy định điều kiện tham gia giao thông hoặc gia cường đường bộ, trong vòng 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Khu Quản lý đường bộ III có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép lưu hành xe trên đường bộ tiến hành khảo sát hoặc gia cường đường bộ. Thời hạn xem xét cấp giấy phép lưu hành xe không quá 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo khảo sát hoặc báo cáo kết quả hoàn thành gia cường đường bộ của tổ chức tư vấn đủ điều kiện hành nghề bảo đảm cho xe lưu hành an toàn.

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân là chủ phương tiện, người vận tải hoặc người thuê vận tải.

6. Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Khu Quản lý đường bộ III;

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phó Giám đốc được Giám đốc ủy quyền;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Thanh tra-An toàn thuộc Khu Quản lý đường bộ III;

- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị được giao quản lý đường.

7. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép lưu hành lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ.

8. Phí, lệ phí: không có.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Giấy đề nghị cấp phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ theo Mẫu 01.

- Giấy đề nghị cấp phép lưu hành xe bánh xích trên đường bộ theo Mẫu 02

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Thông tin - thông báo


       
 

KHU QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ III

[đầu trang ▲]  
  Địa chỉ: 16 Lý Tự Trọng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Tel: (84) 0236 3839755; Fax: (84) 0236 3822 064
Ban biên tập: 
cqldb3@gmail.com; Website: www.khuqldb3.drvn.gov.vn
 
Truy cập: