CÁC MỤC THÔNG TIN  Tên Ngày Lần tải

Kích thước

 

Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ vể công tác văn thư
, Kiểu file: Adobe Acrobat Document
3/12/2020 3:12:00 PM 1952


2.89 MB

 

Nghị định 100/2019/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
, Kiểu file: Adobe Acrobat Document
12/31/2019 3:49:00 PM 1617


1.76 MB

 

Thông tư 68/2013/TT-BGTVT Quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành Giao thông vận tải
, Kiểu file: Adobe Acrobat Document
5/7/2014 10:40:00 AM 2992


1.22 MB

 

Thông tư 67/2013/TT-BGTVT Quy định về trách nhiệm của cá nhân và việc xử lý vi phạm trong công tác thanh tra của Ngành giao thông vận tải
, Kiểu file: Adobe Acrobat Document
5/7/2014 10:37:00 AM 2548


1.17 MB

 

Thông tư 64/2013/TT-BGTVT Quy định việc thành lập; nhiệm vụ, quyền hạn của bộ phận tham mưu về công tác thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải
, Kiểu file: Adobe Acrobat Document
5/7/2014 10:35:00 AM 2549


0.22 MB

 

Nghị định 76/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo
, Kiểu file: Wordpad Document
5/7/2014 10:15:00 AM 2574


0.12 MB

 

Nghị định 75/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại
, Kiểu file: Wordpad Document
5/7/2014 10:15:00 AM 2340


0.14 MB

 

Nghị định 57/2013/NĐ-CP về tổ chức hoạt động thanh tra ngành Giao thông vận tải
, Kiểu file: Adobe Acrobat Document
5/7/2014 10:08:00 AM 1931


0.75 MB

 

Luật tố cáo
, Kiểu file: Wordpad Document
5/7/2014 10:06:00 AM 1610


0.14 MB

 

Luật xử lý vi phạm hành chính
, Kiểu file: Wordpad Document
5/7/2014 10:05:00 AM 1050


0.44 MB

 

Luật khiếu nại
, Kiểu file: Wordpad Document
5/7/2014 10:03:00 AM 1054


0.18 MB

 

Luật tiếp công dân
, Kiểu file: Wordpad Document
5/7/2014 10:03:00 AM 908


0.12 MB

 

Luật Thanh tra
, Kiểu file: Wordpad Document
5/7/2014 10:02:00 AM 615


0.2 MB

 

Luật giao thông đường bộ năm 2008
, Kiểu file: Adobe Acrobat Document
5/7/2014 10:00:00 AM 567


0.41 MB

Thông tin - thông báo


       
 

KHU QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ III

[đầu trang ▲]  
  Địa chỉ: 16 Lý Tự Trọng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Tel: (84) 0236 3839755; Fax: (84) 0236 3822 064
Ban biên tập: 
cqldb3@gmail.com; Website: www.khuqldb3.drvn.gov.vn
 
Truy cập: