CÁC MỤC THÔNG TINTHÔNG TIN - THÔNG BÁO

Khu QLĐB III thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 03 xe ô tô của Khu QLĐB III

Khu QLĐB III thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 03 xe ô tô của Khu QLĐB III

I. KẾT QUẢ LỰA CHỌN
1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn:
- Công ty Đấu giá hợp danh Khải Bảo;
- Địa chỉ: số 34 đường D, Khu dân cư LakeviewCity, Phường An Phú, TP.
Thủ Đức, TP. HCM.
2. Tổng số điểm của tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: 98 điểm
3. Tổ chức đấu giá tài sản bị từ chối xem xét, đánh giá hồ sơ kèm theo lý
do từ chối (nếu có): không có.
II. KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM (Bảng chi tiết kèm theo)
Khu QLĐB III thông báo để các cơ quan, tổ chức được biết.

Xem chi tiết Thông báo: bấm vào đây


Thông tin - thông báo


       
 

KHU QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ III

[đầu trang ▲]  
  Địa chỉ: 16 Lý Tự Trọng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Tel: (84) 0236 3839755; Fax: (84) 0236 3822 064
Ban biên tập: 
cqldb3@gmail.com; Website: www.khuqldb3.drvn.gov.vn
 
Truy cập: