CÁC MỤC THÔNG TINTHÔNG TIN - THÔNG BÁO

Thông báo số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận xử lý thông tin về an toàn giao thông của Khu Quản lý đường bộ III

Để nâng cao trách nhiệm tiếp nhận, kịp thời xử lý các vấn đề gây mất trật tự an toàn giao thông trên đường bộ đang khai thác nhằm bảo đảm an toàn giao thông thông suốt trên các tuyến Quốc lộ đang khai thác khu vực Miền Trung-Tây Nguyên, Khu Quản lý đường bộ III thông báo số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý thông tin đảm bảo an toàn giao thông như sau:

Số điện thoại

Nội dung tiếp nhận, xử lý thông tin

Thời gian tiếp nhận

Đơn vị trực máy, xử lý

0905232427

- Tổng hợp chung;

-Tình hình ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông;

- Công tác vận tải đường bộ, về bến xe, trạm dừng nghỉ;

- Công tác đào tạo, cấp giấy phép lái xe

- Công tác kiểm soát tải trọng xe

24h/24h

Phòng TTAT

0935055678

Tiếp nhận các thông tin phản ánh về cầu đường và ATGT

24h/24h

Văn phòng QLĐB III.1

0932455388

Tiếp nhận các thông tin phản ánh về cầu đường và ATGT

24h/24h

Văn phòng  QLĐB III.4

0906419641

Tiếp nhận các thông tin phản ánh về cầu đường và ATGT

24h/24h

Văn phòng QLĐB III.3

0905961119

Tiếp nhận các thông tin phản ánh về cầu đường và ATGT

24h/24h

Văn Phòng  QLĐB III.4

02623912686

Tiếp nhận các thông tin phản ánh về cầu đường và ATGT

24h/24h

Văn Phòng  QLĐB III.5

Khu Quản lý đường bộ III thông báo đến các cơ quan, đơn vị, mọi người dân được biết để cung cấp thông tin kịp thời về Khu QLĐB III./.

 


Các bài khác

[Trở lại]

 

Quyết định Phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức thanh lý tài sản,vật tư thu hồi khi thực hiện dự án mở rộng hầm đường bộ Hải Vân giai đoạn 2 gói thầu HV2-XL10 và gói thầu HV2-XL11

 

Thông báo bán đấu giá tài sản, vật tư thu hồi khi thực hiện dự án mở rộng hầm đường bộ Hải Vân giai đoạn 2 gói thầu HV2-XL10 và gói thầu HV2-XL11

Thông tin - thông báo

xem thêm  


       
 

KHU QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ III

[đầu trang ▲]  
  Địa chỉ: 16 Lý Tự Trọng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Tel: (84) 0236 3839755; Fax: (84) 0236 3822 064
Ban biên tập: 
cqldb3@gmail.com; Website: www.khuqldb3.drvn.gov.vn
 
Truy cập: