CÁC MỤC THÔNG TINTHÔNG TIN - THÔNG BÁO

Thông báo bán đấu giá tài sản, vật tư thu hồi khi thực hiện dự án mở rộng hầm đường bộ Hải Vân giai đoạn 2 gói thầu HV2-XL10 và gói thầu HV2-XL11

Khu Quản lý đường bộ III thông báo việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá đối với tài sản thanh lý tài sản, vật tư thu hồi khi thực hiện dự án mở rộng hầm đường bộ Hải Vân giai đoạn 2 gói thầu HV2-XL10 và gói thầu HV2-XL11

1. Tên, địa chỉ của đơn vị có tài sản đấu giá:

- Tên đơn vị: Khu Quản lý đường bộ III

- Địa chỉ: Số 16 Lý Tự Trọng, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

- Địa chỉ Email: cqldb3@gmail.com

2.Tài sản đấu giá: 

- Tài sản, vật tư thu hồi khi thực hiện dự án mở rộng hầm đường bộ Hải Vân giai đoạn 2 gói thầu HV2-XL10 và gói thầu HV2-XL11  (danh mục chi tiết kèm theo)

- Chất lượng: thiết bị cũ, lạc hậu, hư hỏng, đã tháo rời, không nguyên vẹn

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

- Bằng số: 11.496.826.000 đồng.

- Bằng chữ: Mười một tỷ, bốn trăm chín mươi sáu triệu, tám trăm hai mươi sáu ngàn đồng.

Xem chi tiết thông báo tại đây: Thông báo 49/TB-KQLĐBIII ngày 21/5/2024

 


Thông tin - thông báo

xem thêm  


       
 

KHU QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ III

[đầu trang ▲]  
  Địa chỉ: 16 Lý Tự Trọng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Tel: (84) 0236 3839755; Fax: (84) 0236 3822 064
Ban biên tập: 
cqldb3@gmail.com; Website: www.khuqldb3.drvn.gov.vn
 
Truy cập: