CÁC MỤC THÔNG TINTHÔNG TIN - THÔNG BÁO

Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản xe Ô tô của Khu Quản lý đường bộ III.

 Khu Quản lý đường bộ III thông báo việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá đối với tài sản thanh lý như sau:

I. Tên, địa chỉ của đơn vị có tài sản đấu giá

- Tên đơn vị: Khu Quản lý đường bộ III

- Địa chỉ: Số 16 Lý Tự Trọng, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

- Địa chỉ Email: cqldb3@gmail.com

II. Tài sản đấu giá:  xe ô tô của Khu Quản lý đường bộ III

- Số lượng:

+ 01 xe ô tô Toyota Crown biển kiểm soát 43A-001.42

+ 01 xe ô tô Toyota Hiace biển kiểm soát 43A-002.56

+ 01 xe ô tô Isuzu Trooper biển kiểm soát 43A-002.19

 Chất lượng: xe cũ, hết hao mòn, thường xuyên hư hỏng, có xe sắp hết niên hạn sử dụng. 

III. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá

- Bằng số: 340.000.000 đồng Trong đó:

+ Xe ô tô Toyota Crown 43A-001.42: 270.000.000 đồng

+ Xe ô tô Toyota Hiace 43A-002.56: 20.000.000 đồng

+ Xe ô tô Isuzu Trooper 43A-002.19: 50.000.000 đồng (Ghi chú: Xe ô tô 43A-002.56 người mua tự chi trả phí đường bộ, phí đăng kiểm kể từ ngày xe hết hạn đăng kiểm).

- Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi triệu đồng y

IV. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bao gồm các tiêu chí sau (Theo chi tiết đính kèm).

V. Hồ sơ đăng ký, gồm:

- Hồ sơ pháp lý của tổ chức đấu giá.

- Văn bản tả năng lực, kinh nghiệm, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương án đấu giá… của tổ chức đấu giá (hồ sơ chứng minh kèm theo).

- Văn bản đề xuất thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản.

- Các tài liệu chứng minh khác (nếu có).

VI. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng tham gia tổ chức đấu giá

- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Kể từ ngày thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đến trước 17giờ ngày 12/7/2023 trong giờ hành chính (Hồ sơ gửi theo đường bưu điện sẽ được tính theo dấu bưu điện).

- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Khu Quản lý đường bộ III, số 16 Lý Tự Trọng, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

- Hồ sơ được dán kín và ghi rõ ngoài bìa: Hồ sơ tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

- Người trực tiếp đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân (Lưu ý: Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ tham gia không được lựa chọn).

Mọi chi tiết liên hệ: Ông Hoàng Thanh Vân - Thành viên Hội đồng thanh lý tài sản - Số điện thoại: 0907589589.

Thông báo chi tiết đính kèm: Bấm vào đây


Thông tin - thông báo


       
 

KHU QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ III

[đầu trang ▲]  
  Địa chỉ: 16 Lý Tự Trọng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Tel: (84) 0236 3839755; Fax: (84) 0236 3822 064
Ban biên tập: 
cqldb3@gmail.com; Website: www.khuqldb3.drvn.gov.vn
 
Truy cập: